فرصت های داوطلبی شاروالی کابل

جهت شفافیت هرچه بیشتر در پروسه‌های تدارکاتی، تسریع امورات کاری و عرضه خدمات به موقع برای شهروندان شهرکابل در سال 1395- هیئت رهبری شاروالی‌کابل مصمم بر این شد تا بعد از گذشت سال‌های متمادی با درنظرداشت حجم امورات تدارکاتی درساختار تشکیلاتی بخش‌های تدارکاتی که قبلاً بصورت جداگانه تحت اثر ریاست‌های مختلف کارمندان مربوط ایفای وظیفه مینمودند را مرکزی ساخته وبا ایجاد تشکیل جدید و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری باجذب کارمندان جدید ومسلکی امور کارهای تدارکاتی را تنظیم سازد

عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
تهیه و تدارک ذخیره های آب با وسایل مربوطه آن و پیپ های پلاستیکی ضرورت ریاست های مختلف شاروالی کابل ۱۴۰۲/۳/۹ ۱۴۰۲/۳/۱۳ درخواست
تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ضرورت ریاست های مختلف شاروالی کابل ۱۴۰۲/۳/۸ ۱۴۰۲/۳/۱۱ درخواست
تهیه و تدارک وسایل برقی فلش ضرورت نواحی هشتم،نهم ،ریاست نشرات و ریاست منابع بشری شاروالی کابل ۱۴۰۲/۳/۶ ۱۴۰۲/۳/۹ درخواست
تهیه و تدارک یک عراده ماشین کمپرسوری و روتری حفر چاه ضرورت ریاست سرسبزی ۱۴۰۲/۳/۲ ۱۴۰۲/۳/۲۴ درخواست
تهیه و تدارک تجهیزات لابراتوار جیوتیکنیک ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل ۱۴۰۲/۲/۲۷ ۱۴۰۲/۳/۱۸ درخواست
تهیه وتدارک سامان الات برق جهت ترمیمات تنویر سرک کوته سنگی الی بازار کمپنی ۱۴۰۲/۲/۲۷ ۱۴۰۲/۳/۱۶ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
امور ساختمانی تشناب های شهری عقب مسجد پل خشتی مربوط ناحیه اول شهر کابل ۱۴۰۲/۳/۸ ۱۴۰۲/۳/۱۱ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اجاره‌دهی پارکینگ وسایط شهری واقع کوچه پخته فروشی از مربوطات ریاست ناحیه اول شهرکابل ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۵ درخواست
اجاره‌دهی زمین سفید به مساحت (19618)متر مربع واقع تنگی غارو پلچرخی از مربوطات ناحیه نزدهم ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۶ درخواست
اجاره‌دهی یک در بند حویلی مخروبه واقع گذر تندور سازی به مساحت (358.6)متر مربع از مربوطات ناحیه اول شهر کابل ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۵ درخواست
اجاره‌دهی موازی (21814)متر مربع زمین چهاردیواری واقع خواجه رواش از مربوطات ریاست ناحیه شهر کابل ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۶ درخواست
اجاره‌دهی یک قطعه زمین به مساحت (6667.54)متر مربع که شامل رستورانت ها ویک تعداد غرفه جات وکپه ها، یک کشتی سیار، کلب بیلبارد وسه پارکینگ به مساحت های(1942)،(2279)و(1170)متر مربع واقع باغ عمومی مردانه پغمان از مر بوطات ناحیه چهاردهم. ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۵ درخواست
اجاره‌دهی (103.8)متر مربع زمین واقع گذر آهنگری(سراجی)از مر بوطات ناحیه اول شهرکابل ۱۴۰۲/۲/۲۴ ۱۴۰۲/۳/۱۶ درخواست
عنوان تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان گزینه ها
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد هیه و تدارک (50000) خریطه سمنت ضرورت ریاست کارحفظ مراقبت ۱۴۰۲/۳/۹ ۱۴۰۲/۳/۱۷ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک سیخ گول، سیم جستی، خشت پخته، تیل خاک وغیره ضرورت ریاست کار، حفظ و مراقبت ۱۴۰۲/۳/۴ ۱۴۰۲/۳/۱۱ درخواست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک مواداعاشوی ضرورت کلوپ امریت خدمات ریاست مالی واداری ۱۴۰۲/۳/۳ ۱۴۰۲/۳/۹ درخواست