عنوان
پروژه امور باقی مانده تهیه و ساخت بخش فلزی و پوشش هنگر تولید عناصر پیش ساخت مربوط ریاست کار حفظ و مراقبت شاروالی کابل

داوطلبان محترم!

شاروالی کابل از تمام داوطلبان علاقمند درخواست می نماید، به داوطلبی پروژه که تفصیلات آن در ذیل ذکر است، اشتراک نمایند. درخواست نرخ گیری (RFQ) از طریق ویب سایت شاروالی کابل با آدرس WWW.RFQ.GOV.AF   بصورت رایگان قابل دسترس است.

داوطلبی: پروژه امور باقی مانده تهیه و ساخت بخش فلزی و پوشش هنگر تولید عناصر پیش ساخت مربوط ریاست کار حفظ و مراقبت شاروالی کابل

شماره تشخصیه:KM/RFQ/1403/w-02

·        زمان و تاریخ اعلان: 17  ثور 1403

·        زمان و تاریخ آفر گشایی: 26  ثور 1403  ساعت 10:00 ق ظ

·        آدرس و محل بازگشایی آفرها:  چهار راهی ملک اصغر، جوار پارک زرنگار، شاروالی کابل – منزل چهارم

·        مقدار تضمین آفر:   103,000  افغانی پول نقد و یا بانکی

آفر های نا وقت رسیده بدون باز شدن مسترد می گردد.

قابل ذکر است که جهت ثبت آفر های خویش قبل از ساعت 9:55 ق ظ به امریت ساختمانی منزل چهارم تشریف بیاورید

کتگوری تدارکات امور ساختمانی
شماره درخواست KM/RFQ/1403/w-02
تاریخ نشر اعلان 1403/2/18
تاریخ ختم اعلان 1403/2/26